אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

בכפוף לתנאים הרשומים בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה תרומה זו תקנה לתורם הטבה בצורת זיכוי ממס .